Registracija vozila

Tehnički pregled


Tehnički ispravna vozila su veoma važan faktor bezbednosti saobraćaja. Samo tehnički ispravna vozila mogu garantovati njegovu bezbednu primenu pa je, iz tog razloga, tehnička ispravnost vozila i osnovni uslov za registraciju vozila. Kontrola tehničke ispravnosti vozila obuhvata detaljnu kontrolu svih uređaja vozila, bitnih sa gledišta bezbednosti vožnje, a vrši je, na redovnom tehničkom pregledu, ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila.

U ovu svrhu, ovlašćene organizacije za vršenje tehničkog pregleda vozila moraju biti opremljene odgovarajućom ispitivačkom opremom i uređajima, a moraju raspolagati i odgovarajućim stručnim kadrom.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja je određeno da se redovni tehnički pregled vozila vrši jednom godišnje. Vozila na motorni pogon i priključna vozila, kojim se vrši javni prevoz putnika ili prevoz opasnih materija, kao i vozila kojima se vrši obučavanje kandidata za vozače, idu na tehnički pregled svakih 6 meseci. Tehnički pregled vozila vrše istovremeno najmanje dva ovlašćena radnika sa radnim iskustvom dužim od godinu dana, od kojih jedan mora imati najmanje SSS – saobraćajnog ili mašinskog smera, a drugi stručnu spremu KV ili VKV automehaničara, odnosno biti automehaničar trećeg ili četvrtog stepena stručne spreme. Radnici koji vrše tehnički pregled moraju poznavati propise kojima se regulišu pitanja u vezi sa tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati vozila u saobraćaju, kao i druge propise o vršenju tehničkog pregleda vozila i moraju biti obučeni za rukovanje svim uređajima i opremom koji se pri pregledu upotrebljavaju.

Pre početka tehničkog pregleda vozila utvrđuje se da li određeni tehnički ili drugi podaci o vozilu, koji se upisuju u registracioni list, odgovaraju podacima koji su upisani u ispravu o nabavci vozila, odnosno u saobraćajnu dozvolu ili potvrdu o registraciji, ako je vozilo već bilo registrovano. Ako se utvrdi neslaganje ovih podataka ne sme se overiti registracioni list, odnosno izdati potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila, osim ako se promena dokazuje odgovarajućim ispravama, odobrenjem, računom o kupovini i sl. Tehnički pregled vrši se samo ako je vozilo uredno obojeno, čisto, i bez vidljivih oštećenja karoserije i boje, odnosno da ta oštećenja ne prelaze 5% od limenih površina, karoserije i boje…

Važno prilikom registracije vozila:

 • Osiguranje
  U prilici smo da Vam u saradnji sa vodećim osiguravajućim kućama u oblasti osiguranja motornih vozila na području Beograda, ponudimo sledeće vrste osiguranja:

  – Obavezno osiguranje od auto odgovornosti

  – Delimičan kasko ( stakla )

  – Osiguranje putnika

  – Zeleni karton

  Licencirani radnici od strane Narodne banke Srbije za obavljanje poslova osiguranja stoje Vam na raspolaganju da, sagledavši Vaše potrebe, pronađu za Vas najbolji proizvod.
 • Registraciona nalepnica
  Šta je registraciona nalepnica?
  Prilikom prve registracije vozila, kao i prilikom produžavanja važenja registracije, za vozilo se izdaje registraciona nalepnica. Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom, sa unutrašnje strane, na desnom donjem delu vetrobranskog stakla.

  Registraciona nalepnica se postavlja na motocikl, spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod uređaja za osvetljavanje, a na priključno vozilo, spolja na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu. Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica postavljena na vozilo.

  Registraciona nalepnica je pravougaonog oblika, dimenzije 80 x 60 mm sa samolepljivim kontrolnim odsečkom. Registraciona nalepnica sadrži: u gornjem levom uglu, na plavom polju, oznaku Republike Srbije “SRB”, u prvom redu nalazi se tekst: “Republika Srbija” ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom, a u drugom redu nalazi se tekst: “Ministarstvo unutrašnjih poslova” ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom, prostor u koji se upisuje oznaka registarskog područja, utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta, registarski broj vozila, datum isteka važenja registracije, naziv: “registraciona nalepnica” ispisan srpskim jezikom, ćiriličnim pismom i kontrolni broj.

  Oznaka registarskog područja na nalepnici ispisuje se i na ćiriličnom pismu ispod utisnutog crvenog štita. Kako izgleda registraciona nalepnica? Registraciona nalepnica je pravougaonog oblika, sa radijusom (polukrugom) sa jedne kraće stranice, dimenzije 40 x 50 mm i samolepljivim kontrolnim odsečkom i sadrži: u upisanom krugu dimenzije 40 mm, u središnom delu na plavom polju, oznaku Republike Srbije “SRB”, iznad lučno ispisan skraćeni naziv Ministarstva unutrašnjih poslova “MUP”, ćiriličkim pismom, a po obodu kruga (sa unutrašnje strane) su ispisani brojevi meseca (od 1 do 12) a u unutrašnjem polju godine (po dve zaredom). Ispod kruga upisan je naziv: “registraciona nalepnica” ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom i kontrolni broj.

  Izdavanje registracione naepnice za vozilo upisano u jedinstveni registar (produženje registracije)
  Za izdavanje registracione nalepnice za vozilo upisano u jedinstveni registar (za koje je izdata nova saobraćajna dozvola) potrebno je priložiti:

  Za fizička lica:

  – lična karta

  – saobraćajna dozvola

  – polisa osiguranja


  Za pravna lica:

  – izvod iz APR-a

  – potvrde iz banke o izvršenim uplatama

  – ovlašćenje na memorandumu za preuzimanje novih registraskih tablica, registracione nalepnice i saobraćajne dozvole


  Za vozila na lizingu za fizička lica:

  – izvod iz APR-a lizing kuće

  – ovlašćenje na memorandumu lizing kuće

  – potvrda lizing kuće za registraciju vozila

  – ugovor o lizingu (može i kopija)


  Za vozila na lizingu za pravna lica:

  – izvod iz APR-a lizing kuće

  – izvod iz APR korisnika lizinga

  – potvrde iz banke o izvršenim uplatama sa računa korisnika lizinga

  – ovlašćenje na memorandumu lizing kuće i ovlašćenje na memorandumu firme korisnika lizinga

  – ugovor o lizingu

  – potvrda lizing kuce
 • Ponovna registracija vozila
  Ponovna registracija vozila je registracija vozila koje je već bilo registrovano u Republici Srbiji, ali je brisano iz evidencije registrovanih vozila zbog toga što registracija vozila nije produžena u roku od 30 dana od dana isteka važenja saobraćajne dozvole.

  Zahtev za ponovnu registraciju vozila podnosi vlasnik vozila na propisanom obrascu i uz zahtev se prilažu svi dokazi koji su inače potrebni za prvu registraciju vozila.

  Potrebna dokumentacija:

  • dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila

  • odjavljena saobraćajna dozvola

  • dokaz o vlasništvu

  • dokaz o uplaćenim naknadama
 • Prva registracija vozila
  Prvom registracijom vozila smatra se :

  • registracija novog vozila uvezenog iz inostranstva

  • registracija korišćenog motornog vozila uvezenog iz inostranstva

  • registracija novog vozila domaće proizvodnje

  Potrebna dokumentacija:

  • dokaz o poreklu i vlasništvu vozila (račun ili saobraćajna dozvola i ugovor)

  • dokaz o istovetnosti (važeća lična karta, rešenje APR-ukoliko se radi o pravnim licima)

  • dokaz o uplaćenim naknadama (carinska deklaracija)

  • dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila
 • Čekovima na 5 rata
  Registraciju vozila možete platiti čekovima na 5 rata. Prva rata dospeva 30 dana nakon registracije.

  Odloženo plaćanje do 6 meseci putem adminstrativne zabrane
  Spisak firmi sa kojima imamo ugovore za registraciju vozila preko administrativne zabrane:
  - Termoelektrana Nikola Tesla
  - PRO TENT
  - Prva Iskra Namenska
  - Papir Servis FHB
  - Sportsko kulturni centar Obrenovac
  - Dom Zdravlja Obrenovac
  - Gerontološki centar Obrenovac


  Plaćanje svim platnim i kreditnim karticama

  Odloženo plaćanje na najviše 12 mesečnih rata preko MTS banke (Dunav osiguranje).
  Ova mogućnost plaćanja dostupna je zaposlenima u državnim preduzićima. Broj rata možete sami da odredite.

REGISTRACIONA NALEPNICA ODMAH!!!

Registraciona nalepnica odmah bez odlaska u MUP. Bez čekanja.

Registracija vozila važi godinu dana a možete je produžiti 30 dana pre isteka pri čemu datum važenja registracije ostaje nepromenjen. Prilikom registracije dobija se nova registarska nalepnica.

Vršimo i uslugu besplatnog lepljenja registracione nalepnice!

"Kontinuiranim radom na usavršavanju u poslu i posvećenosti zadovoljstvu kupaca, došli smo do toga da je danas, po mnogim karakteritikama, preduzeće Gumatrak doo veoma uspešno u obavljanju svoje delatnosti."
- Danilo Aleksić